Is het vliegveld goed te bereiken? | Top |  
 
De toegangsweg naar het vliegveld is een zandpad. Echter is deze over het algemeen in een goede staat, en zal dus geen problemen opleveren voor de bereikbaarheid.
 
     
     
  Is er voldoende parkeergelegenheid? | Top |  
 
Aan het einde van de toegangsweg bevindt zich genoeg ruimte om meerdere auto's te kunnen parkeren. Het zal daarom ook niet voorkomen dat er geen parkeerplek meer zal zijn.
 
     
     
  Beschikt de ERMVC over een clubgebouw? | Top |  
 
Jazeker! We beschikken over een clubgebouw met een 'hobbyruimte' waar we eventueel nodige reparaties uit kunnen voeren aan de modelvliegtuigen. Tevens vinden er verschillende activiteiten plaats in ons clubgebouw, waaronder buurtavonden, etentjes en ledenvergaderingen.
 
     
     
  Beschikt de ERMVC over een kantine? | Top |  
 
We beschikken ook over een kantine waar we kunnen genieten van een hapje en een drankje. Bij een flinke regenbui zullen de meeste leden zich hier verzamelen.
 
     
     
  Wanneer is de kantine geopend? | Top |  
 
De kantine (en daarmee het clubgebouw) is elk weekend geopend en in de zomermaanden ook op de dinsdagavond. Afhankelijk van de drukte zijn de openingstijden als volgt:
Zaterdag: 14:00-19:00 uur
Zondag: 14:00-19:00 uur
Dinsdag: 19:00-21:00 uur
 
     
     
  Wanneer mag er worden gevlogen? | Top |  
 
Het vliegen met modellen die worden aangedreven door verbrandingsmotoren is alleen toegestaan van maandag tot en met zaterdag tussen 10:00 en 19:00 uur. En op zon- en feestdagen tussen 13:00 en 18:00 uur.
Met zweefvliegtuigen mag gedurende de geldende daglichtperiode worden gevlogen.
 
     
     
  Waar mag worden gevlogen? | Top |  
 
Het gebied waar gevlogen mag worden wordt begrensd door het dijklichaam langs de Ramsbeek, de afwatering gelegen op halverwege de afstand tot de Berkel en het verlengde van de toegangsweg.
Aangezien langs het dijklichaam en de toegangsweg bomen staan, wordt er vooral aan de noordzijde van het vliegveld gevlogen.
 
     
     
  Met welke vliegtuigen mag worden gevlogen? | Top |  
 
In principe mag met alle soorten vliegtuigen en helikopters gevlogen worden: grote, kleine, snelle of juist langzame, alles is mogelijk. Zelfs met experimentele toestellen die iemand zelf gebouwd heeft mag worden gevlogen.
Wel moeten de modellen gekeurd worden door zogenaamde keurmeesters. Dit om ervoor te zorgen dat de veiligheid gewaarborgd blijft.
 
     
     
  Zijn er specifieke eisen voor de modellen? | Top |  
 
Elk model dient aan bepaalde eisen te voldoen, om ervoor te zorgen dat het model luchtwaardig is. Zo wordt de constructie van het model bekeken en wordt gecontroleerd of alles naar behoren werkt. Tevens wordt bij modellen die worden aangedreven door verbrandingsmotoren de geluidssterkte gemeten.
Zodra een model goedgekeurd wordt door zogenaamde keurmeesters, wordt een rapportje opgesteld en mag met het toestel gevlogen worden.
 
     
     
  Wat zijn de geluidsnormen? | Top |  
 
Het bronvermogen van de modellen (met verbrandingsmotoren) mag maximaal 79 dB bedragen. De meting zal plaatsvinden op 1,2 meter hoogte en op een afstand van 7 meter van het toestel, loodrecht op uitlaatopening. Hierbij dient de motor van het model constant en op maximaal toerental werkzaam te zijn.
 
     
     
  Mag iedereen met modelvliegtuigen vliegen? | Top |  
 
In principe mag iedereen die lid is van de ERMVC komen vliegen met modelvliegtuigen. Tevens mogen gastvliegers, na het verkrijgen van toestemming door het bestuur, ook in beperkte mate komen vliegen.
Vereiste is wel dat de vlieger in het bezit is van een geldig vliegbrevet. Heeft de vlieger (nog) geen brevet, dan dient hij zich te laten bijstaan door een gebrevetteerde vlieger.
Om een brevet te krijgen dient de modelvlieger een examen af te leggen, waarbij specifieke figuren gevlogen moeten worden, om aan te tonen dat hij veilig en op een verantwoorde manier zijn toestel kan besturen. Dit examen zal worden afgenomen door enkele bestuursleden die hiertoe gerechtigd zijn.
 
     
     
  Hoeveel personen mogen tegelijk vliegen? | Top |  
 
Er mogen maximaal 3 modellen, voorzien van verbrandingsmotoren, gelijktijdig in het luchtruim aanwezig zijn. Voor zweefvliegtuigen geldt een maximum van 5 toestellen.
 
     
     
  Met welke frequenties wordt gevlogen? | Top |  
 
Over het algemeen wordt bij ons gebruik gemaakt van de 2,4 GHz frequentieband om de modelvliegtuigen te besturen. Echter zijn er nog een aantal piloten die gebruik maken van de 35MHz frequentieband. Binnen deze frequentieband worden verscheidene frequenties (de verschillende kanalen) gebruikt door de leden. Mocht je gebruik willen maken van een 35 MHz frequentie, dan is verstandig om eerst te controleren welk specifiek kanaal nog beschikbaar is binnen de vereniging, zodat je niet met iemand anders dezelfde frequentie bezet. In dat geval zul je namelijk telkens op andere leden moeten wachten alvorens te kunnen gaan vliegen.
Om ervoor te zorgen dat twee leden met hetzelfde kanaal elkaar niet gaan storen, maken we gebruik van een frequentiebord. Zodra je wilt gaan vliegen moet je naamkaartje op dit bord hangen, zodat de ander weet dat zijn frequentie in gebruik is.
 
     
     
  Wie kan lid worden? | Top |  
 
Iedereen kan lid worden! Jong of oud. Man of vrouw. Het maakt niet uit. Iedereen kan leren modelvliegen!
 
     
     
  Welke soorten lidmaatschappen zijn er? | Top |  
 
Bij de ERMVC hanteren we 3 verschillende categorieen van het lidmaatschap. Dit zijn:
Jeugdleden: Personen jonger dan 18 jaar.
Gewone leden: Personen ouder dan 18 jaar.
Huisgenootleden: Personen die op hetzelfde adres staan ingeschreven als een gewoon lid.
 
     
     
  Hoeveel bedraagt de contributie? | Top |  
 
De kosten voor het lidmaatschap bestaat uit twee delen. Het eerste deel is de contributie voor de ERMVC en het tweede deel zal afgedragen worden aan de overkoepelende organisatie KNVvL.
Hiermee worden de kosten voor de verschillende lidmaatschappen:
Jeugdleden: 25,- + 25,- = 50,-
Gewone leden: 80,- + 50,- = 130,-
Huisgenootleden: 50,- + 50,- = 100,-
Voor leden die tevens bij een andere vliegclub aangesloten zijn, worden de kosten voor de KNVvL mogelijk door de andere modelvliegclub in rekening gebracht.
 
     
     
  Wat houdt het KNVvL-lidmaatschap in? | Top |  
 
Het clublidmaatschap houdt in dat de vliegclub aangesloten is bij een landelijk overkoepelende organistie die de belangen van de modelvlieger behartigt. Naast belangen voor de vliegclub, kan ieder lid zijn (club)brevet inruilen voor een landelijk geldend KNVvL-brevet en beschikt iedereen over een overkoepelende aansprakelijkheidsverzekering voor het geval dat er een ongeval plaatsvindt met een modelvliegtuig.
 
     
     
  Is het KNVvL-lidmaatschap verplicht? | Top |  
 
Ja. Aangezien een modelvliegclub zich alleen met al haar leden bij de KNVvL kan aansluiten, wordt ieder ERMVC-lid automatisch lid van de KNVvL.
 
     
     
 

Webdesign by P.W.T. Krooshof  |  Last update: